Dani ambalaže

Institut za ambalažu i tiskarstvo

Tectus

HR EN

12. i 13. 5. 2016.
Hotel Sheraton, Zagreb

 

Institut za ambalažu i tiskarstvo Tectus-IatT, kao nositelj aktivnosti Svjetske organizacije za ambalažu (WPO) za Hrvatsku i regiju, uključuje se u globalnu SAVE FOOD inicijativu u kojoj već sudjeluje više od 100 svjetskih tvrtki iz cijelog hranidbenog lanca, od proizvodnje, prodaje i ambalaže do logistike. Više

Misija  WPO-a i  IatT-a  - edukacija o važnosti svih aspekata ambalaže koji pridonose održivom društvu u cjelini - nenadomjestiva je karika u SAVE FOOD inicijativi. Više

Stručni skup na FEST.A CROPAK-u 2016 fokusira se na ključnu ulogu ambalaže u ostvarivanju ciljeva SAVE FOOD inicijative.  Pridružite se!

 

Međunarodni stručni skup
"Ambalaža i proizvod – dodana vrijednost"

 

PROGRAM

Četvrtak, 12. 5. 2016.

Save food inicijativa – dodana vrijednost

08:30 - 9:30  Prijem sudionika

09:30 - 9:45  Pozdravna riječ organizatora; Drena Milijević, ravnateljica Instituta za ambalažu i tiskarstvo Tectus - IatT

9:45 – 11:30

 • Save Food inicijativa Interpacka i WPO-a - ključna uloga ambalaže; 
  Čak trećina ukupne količine hrane u svijetu u konačnici bude bačena ili uništena, što je količina dovoljna za namirivanje globalne potrebe za hranom. Uloga ambalažne industrije u sprečavanju globalnog gubitka hrane je nemjerljiva – učinkovitom logistikom i metodama obrade te inteligentnim sustavima za pakiranje minimalizira se gubitak hrane na putu od proizvođača do potrošača te osigurava cjelovita zaštita. Ovoj će problematici biti posvećen i Interpack 2017, na kojem će po prvi put biti predstavljena svjetska izložba ambalažnih Save food rješenja.
  Johannes Bergmair, podpredsjednik Svjetske organizacije za ambalažu (WPO); Austrijski institut za istraživanja, OFI, Austrija
   
 • Kupci i ambalaža - globalni trendovi;
  Klimatskim sporazumom iz Pariza ciljevi održivosti postali su globalni. Međutim, iako sporazum obvezuje vlade, uspjeh uvelike ovisi o privatnom sektoru. Henkel nastoji dati svoj doprinos nizom mjera, kao što su višestruko smanjenje udijela komponenti u ljepilima koje dovode do štetnih emisija te praktična pakiranja. Od posebne je važnosti sigurnost hrane - Henkel se pridružio službenim pobornicima Globalne inicijative za sigurnost hrane te kroz suradnju sa svim sudionicima vrijednosnog lanca i certifikacijskim tijelima nastoji doprinijeti uspostavljanju mjerila kvalitete i sigurnosnih standarda na globalnoj razini.
  Dragan Stefanov, tehnička podrška i prodaja, Henkel Srbija d.o.o., Srbija
   
 • Europski standardi sigurnosti hrane i zaštite potrošača - primjenjivost u Hrvatskoj;
  Današnji stil života u mnogočemu se razlikuje od prijašnjeg uslijed promjena u načinu pripreme i konzumiranja hrane, značajnom napretku u prehrambenoj tehnologiji i preradi kao i tehnikama pakiranja hrane. Međutim, unatoč tome, povremeno dolazi do incidenata u lancu hrane uvjetovanih kontaminacijama iz raznih izvora, stoga niz propisa definira standarde sigurnosti hrane i ambalaže u cijelom lancu od proizvođača do potrošača. Pristupanjem Europskoj uniji, Republika Hrvatska primjenjuje zakonodavstvo koje regulira ovo područje te ide u korak s novim i modernim tehnologijama pakiranja i inovacija ambalažnih materijala.
  Andrea Gross Bošković, direktorica Hrvatske agencije za hranu, Hrvatska
   
 • Razumijevanje informacija na ambalaži prehrambenih proizvoda i stav potrošača o bacanju hrane - rezultati istraživanja;
  Označavanje hrane jedno je od najsloženijih zakonski uređenih područja vezanih za hranu. Kako bi što bolje razumjeli koliko potrošači razumiju i čitaju deklaracije, koje ih informacije najviše zanimaju te koliko su voljni educirati se i na koji način, Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Hrvatskom agencijom za hranu i Prehrambeno-biotehnološkim fakultetom izradilo je upitnik na temelju kojeg je provedeno istraživanje o razumijevanju prosječnog hrvatskog proizvođača o informacijama na hrani.
  Rezultati istraživanja dali su određene smjernice za daljnje edukacije potrošača te podizanje svijesti o bacanju hrane i pokazali da je povjerenje potrošača u institucije i druge izvore informacija iz područja sigurnosti hrane u porastu, no samo mali broj potrošača razumije informacije u nutritivnim deklaracijama na hrani ili terminologiju  „upotrijebiti do“ i „najbolje upotrijebiti do“.
  Sanja Kolarić Kravar, voditeljica Službe za označavanje i temeljne zahtjeve kvalitete hrane, Uprava kvalitete hrane i fitosanitarne politike, Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske
   
 • Iskustva s bisfenolom A - model za postupanje s ostalim supstancijama u materijalima koji dolaze u kontakt s hranom?;
  Iako je BPA u velikoj mjeri prisutna u ambalažnoj industriji, postavlja se pitanje njezine sigurnosti u materijalima koji dolaze u kontakt s hranom. Ovo predavanje pruža uvid u primjenu, izvore i moguće izmjene pravnog statusa u europskoj legislativi, uz ulogu BPA kao hormonski aktivne kemikalije.
  Johannes Bergmair, podpredsjednik Svjetske organizacije za ambalažu (WPO), Austrijski institut za istraživanja, OFI, Austrija

11:30 - 12:00     PAUZA

12:00 – 14:30

 • Uloga fleksibilne ambalaže u sprječavanju gubitaka hrane i Save Food Inicijativa;
  Čak trećina ukupne količine hrane u svijetu – 1,3 milijardi tona – bude bačena ili uništena. Stoga je pokrenuta Save food inicijativa kao zajednički projekt FAO-a (Food and Agriculture Organization), UN-ovog programa za okoliš (UNEP) i Messe Düsseldorfa GmbH, čiji je cilj poticanje dijaloga među predstavnicima industrije, istraživanja, političke sfere i civilnog društva na temu prevencije gubitka hrane. Unutar Save food inicijative trenutno se provodi Mango projekt, u koji su uključene tvrtke iz cijelog hranidbenog lanca.
  Stefan Glimm, glavni izvršni direktor, Flexible Packaging Europe (FPE), European Aluminium Foil Association (EAFA), Njemačka
 • Fleksibilna ambalaža u službi Save food inicijative - domaća iskustva; 
  Zahtjevi, direktive i standardi koje proizvođač fleksibilne ambalaže koja dolazi u kontakt s hranom moraju poštivati i ispunjavati sve su veći, od odabira sirovina, boja, skladištenja, testiranja, vanjskih mjerenja do izrade popratne dokumentacije. Tvrtka Muraplast ispunjava ih, između ostalog i kroz nove investicije u segmentu fleksibilne ambalaže.
  Marko Čani, tehnolog i Voditelj tima za sigurnost proizvoda, Muraplast d.o.o., Hrvatska
   
 • Nove tehnologije i optimizacija proizvodnje metalne ambalaže - Safe CAN Save Food;
  Posljednjih godina tehnologija proizvodnje metalne ambalaže doživljava pravi procvat, što može zahvaliti sve većoj kvaliteti materijala te porastu proizvodnih kapaciteta uslijed automatizacije proizvodnje. S obzirom na višestruke prednosti upotrebe metalne ambalaže u pakiranju hrane, čime se produžuje rok upotrebe i osigurava zaštita upakiranog prehrambenog proizvoda, ovaj rastući trend uvelike pogoduje i Save food inicijativi kao rješenja koje doprinosi produženoj zaštiti upakiranog prehrambenog proizvoda otpornoj na različite mikroklimatske uvjete.
  Ivana Simić, voditeljica kontrole kvalitete, Lim Samobor d.o.o., Hrvatska
   
 • UV tisak ambalaže u službi sigurnosti i očuvanja hrane;
  Korištenje UV sustava ''niske migracije'' u značajnom je porastu. Ovaj trend povezan je s rastom svijesti u grafičko-prerađivačkoj industriji te strožim propisima vezanim uz pakiranje hrane. U sklopu svog brenda SICURA Nutri, tvrtka Siegwerk nudi najmodernije UV sustave niske migracije. Također, Siegwerkov je cilj usmjeravati svoje korisnike prema ovim sustavima, pružajući im edukaciju o sigurnosti proizvoda, korisničku podršku za validaciju proizvoda te pomoć pri upotrebi.
  Marc Larvor, direktor tehničkog marketinga, Siegwerk, Francuska
   
 • Predstavljanje Save Food rješenja hrvatskih tvrtki korisnika i proizvođača ambalaže:
  • Serija Čokolino i serija Podravka Delikates pašteta; Renata Tomerlin, direktorica Razvoja ambalaže, Podravka d.d., Koprivnica
  • Serija Pik narezaka; Ivan Magerle, zamjenik direktorice Sektora razvoja, PIK Vrbovec – mesna industrija d.d., Vrbovec
  • C B&B Bag; Elvira Prohaska, voditeljica nabave, C pakiranje d.o.o., Donja Zelina
    
 • Što potrošači žele; Marijana Plovanić, direktorica agencije za istraživanje tržišta Hendal d.o.o., Zagreb

14:30 RUČAK

18:00 - 18:50      Prijem sudionika

19:00 - 21:00     Svečanost dodjele nagrada za najbolju ambalažu na hrvatskom i regionalnom tržištu  CROPAK i REGPAK 2016

21:00  After Party

 

Petak, 13. 5. 2016.

09:00 - 10:00   PRIJEM SUDIONIKA

10:00 – 12:40 Ambalaža i sigurnost hrane – aktualna hrvatska i EU legislativa

 • Aktivni nanokompozitni materijali za pakiranje hrane;
  Upotreba aktivne ambalaže nudi brojna inovativna rješenja za produljenje roka trajanja, održavanja kvalitete te sigurnosti hrane. Navedena saznanja snažna su pokretačka snaga za industriju ambalaže, tj. za razvoj nove i poboljšane ambalaže za pakiranje hrane na konceptu primjene nanočestica. Rezultat su nove i poboljšane ambalaže za pakiranje hrane, razvijene na konceptu primjene nanočestica u različitim aktivnim ambalažnim materijalima za prehrambene proizvode kao što su antimikrobno djelovanje, apsorpcija kisika, blokiranje ultraljubičastog svjetla i propusnost vodene pare.
  Ljerka Kratofil Krehula, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu; Zlata Hrnjak Murgić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu; Zvonimir Katančić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu; Ana Ptiček Siročić, Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Ana Rešček, PIK Vrbovec – mesna industrija d.d.;  Hrvatska
   
 • Utjecaj nanočestica u ambalaži na zdravlje i percepciju potrošača;
  Neosporno je da nanotehnologija sve više zadire u područje ambalažne industrije, no u zadnje vrijeme pojavljuju se brojna znanstvena izvješća o otrovnosti nanočestica i njihovom štetnom utjecaju na zdravlje. Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) objavila je znanstveno mišljenje o nužnosti prilagodbe postojećih propisa, kojima bi se jasno definirale obaveze i odgovornosti proizvođača.
  Ivana Vinković Vrček, Jedinica za analitičku toksikologiju i mineralni metabolizam, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Hrvatska
   
 • Polimerni nanokompozitni materijali za pakiranje hrane – zakonski aspekt;
  Razvojem nanotehnologije raste interes za primjenom ambalažnih polimernih nanokompozitnih materijala u prehrambenoj industriji. Iako je dokazano da nanotehnologija nudi kvalitetna rješenja u području pakiranja hrane, njezina primjena prije svega ovisi o zakonskoj regulativi. Važeća regulativa navodi da svaki materijal koji dolazi u dodir s hranom mora izbjeći mogućnost štetnih migracija tvari u hranu te smanjiti količine svih dopuštenih migranata.
  Ana Rešček, PIK Vrbovec – mesna industrija d.d.; Zlata Hrnjak-Murgić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu; Ljerka Kratofil Krehula, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu; Zvonimir Katančić; Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu; Anita Ptiček Siročić, Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
   
 • Metalna ambalaža u kontaktu s hranom – novosti u legislativi;
  Za metalnu ambalažu koja dolazi u neposredan dodir s hranom još uvijek ne postoji harmonizirano područje legislative unutar EU - uz opće odredbe, primjenjuju se i posebne mjere koje su propisale pojedine zemlje članice. Kamen spoticanja je područje ispitivanja metalne ambalaže, za koje je Vijeće Europe izdalo poseban Vodič kroz novu metodologiju koncipiranu na mehanizmu elektrokemijske reakcije, uslijed koje dolazi do otpuštanja teških metala iz ambalaže u hranu. Usprkos postojećim nacionalnim regulativama, zahtjevi za postupanje prema Vodiču sve su češći i u Hrvatskoj.
  Buga Kovačić, analitičarka u Odjelu za predmete opće uporabe, Hrvatski zavod za javno zdravstvo

11:20 - 11:50     PAUZA

 • Ambalaža i otpadna ambalaža;
  Sustav cjelovitog gospodarenja otpadom počiva na načelima kružnog gospodarstva u kojem se vrijednost proizvoda, materijala i sirovina što je dulje moguće zadržava u gospodarstvu, a stvaranje otpada svodi na najmanju moguću mjeru. Stoga se prijedlog izmjene Direktive EU o otpadu kreće u smjeru recikliranja komunalnog otpada za 60 posto do 2025. godine te za 65 posto do 2030. Također, EU predviđa recikliranje ambalažnog otpada za 65 posto do 2025. godine, odnosno za 75 posto do 2030. godine. Jedan od najvažnijih koraka su mjere za smanjenje potrošnje laganih plastičnih vrećica, koje se moraju primijeniti na nacionalno zakonodavstvo do studenog 2016.
  Sanja Radović Josić, načelnica Sektora za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode RH
     
 

12:10 - 13:10 Panel diskusija: Tumačenje i provedba propisa vezanih uz materijale i predmete koji dolaze u kontakt s hranom

Cilj panel diskusije je identificirati najčešća pitanja i teškoće koji proizlaze iz tumačenja zakonskih propisa vezanih uz materijale i predmete koji dolaze u kontakt s hranom, s kojima se u praksi susreću korisnici i proizvođači ambalaže. Uključivanjem nadležnih institucija cilj je ostvariti konstruktivnu diskusiju te im uputiti prijedloge i zaključke kako bi se unaprijedila poslovna praksa.

Panelisti:

 • Lidija Baričević, analitičarka u laboratoriju, Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", Zagreb
 • Franjo Beser, direktor tvrtke Grafičar d.d., Ludbreg
 • Nino Dimitrov, voditelj Odsjeka za predmete i materijale u neposrednom dodiru s hranom, Hrvatski zavod za javno zdravstvo
 • Enis Kancelir, predsjednik Zajednice ambalažera, Hrvatska gospodarska komora
 • Sanja Kolarić Kravar, voditeljica Službe za označavanje i temeljne zahtjeve kvalitete hrane, Uprava kvalitete hrane i fitosanitarne politike, Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske
 • Ojdana Krapljanov, voditeljica Odjela za kvalitetu, Aluflexpack novi d.o.o., Umag
 • Sanja Radović Josić, načelnica Sektora za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode RH
 • Dijana Petković, načelnica Službe za posebne kategorije otpada, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost RH
 • Anđa Puljiz, viša državna sanitarna inspektorica, Odjel za predmete opće uporabe, Ministarstvo zdravlja RH
 • Ana Rešćek, voditeljica projekta za razvoj novih proizvoda u Službi razvoja, PIK Vrbovec - mesna industrija d.d., Vrbovec
 • Ivana Vinković Vrček, viši znanstveni suradnik, jedinica za analitičku toksikologiju i mineralni metabolizam, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

Panel moderira: Drena Milijević, ravnateljica Instituta za ambalažu i tiskarstvo Tectus-IatT, Zagreb