Dani ambalaže

Institut za ambalažu i tiskarstvo

Tectus

HR EN

12. 6. 2018.
Hotel Sheraton Zagreb

EKO CROPAK - Edukacijski projekt

Projekt: Ponovo koristim stare stvari
Nositelj projekta: Grad Zadar, Upravni odjel za razvitak otoka i zaštitu okoliša, Zadar

Područje djelovanja:
- primarno: predjeli Grada Zadra – Stanovi, Voštarnica, Višnjik, dio Bilog Briga
- sekundarno: ostatak Grada Zadra; gradovi diljem RH i izvan nje u koje je poslano više od 500 razglednica s edukativnom porukom

Trajanje projekta: Jedna školska godina, ali se projekt provodi kontinuirano jer je dio programa „Zato što volim Zadar“

Ciljevi:
Glavni cilj projekta je smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagalište i povećanje količine odvojeno sakupljenog otpada.
S obzirom da je osnovni preduvjet za postizanje navedenih ciljeva razvijena svijest građana o odgovornom postupanju s otpadom, glavni ciljevi postići će se realizacijom specifičnih, a oni su: edukacija i podizanje razine svijesti o potrebi smanjenja količine otpada, odnosno važnost sprječavanja nastanka otpada, poticanje na ponovnu uporabu, edukacija o pravilnom razvrstavanju otpada.
Središnji aspekt Plana sprječavanja nastanka otpada je prelazak s postojećeg, linearnog na kružno gospodarstvo.

Glavne aktivnosti:
Ovaj edukacijski projekt provodi se kao nastavak započetog programa „Zato što volim Zadar“ koji je pokrenut 2014. godine.
Projekt je osmišljen za učenike prvih i drugih razreda osnovnih škola. Radionice su se održavale u prostoru Gradske knjižnice Zadar, a temeljile su se na knjižnoj građi Knjižnice, edukativno-informativnim materijalima osigu­ra­nim od strane Upravnog odjela za razvitak otoka i zaštitu okoliša – grafičkim materijalima (slikovnice, razglednice, straničnici i platnene vrećice te dodatno za potrebe održavanja radionica roll up i majice).
Od listopada 2016. do travnja 2017. godine održano je 15 radionica na kojima je sudjelovalo ukupno 563 učenika i 15 učiteljica.  Do kraja školske godine održat će se još dvije radionice.
Djeca su kroz razgovor, igre i animacijske aktivnosti naučila razliku između smeća i otpada, kako i gdje odlagati otpad, kako spriječiti nastanak otpada i kako ponovno upotrijebiti stare stvari.

Rezultati i edukacijski efekti:
Realizacijom ovog projekta postignuti su sljedeći efekti:
1. Usvojene su relevantne informacije o važnosti održivog gospodarenja otpadom
2. Povećana je razina svijesti djece, ali i sekundarnih ciljanih skupina o potrebi smanjenja količine otpada
3. Porasla je primjena usvojenog znanja u svakodnevnim navikama
4. Povećana je motivacija na aktivniji angažman u gospodarenju otpadom
Educirano je oko 600 djece prvih i drugih razreda osnovnih škola i 17 učiteljica. Podijeljeno je 100 slikovnica, 500 platnenih vrećica, 500 razglednica i 500 straničnika s tematskim porukama. Značajno je povećana količina odvojeno sakupljenog otpada u 2016. u odnosu na 2015. godinu.
 

EKO CROPAK - Edukacijski projekt

Projekt: Za suživot s prirodom
Nositelj projekta: Ivakop d.o.o., Ivanić-Grad

Područje djelovanja: Grad Ivanić-Grad, Općina Križ, Općina Kloštar Ivanić
Trajanje projekta: kontinuirano

Ciljevi:
Glavni cilj projekta je smanjenje ukupne količine otpada koji se odlaže na odlagalište kroz edukaciju stanovnika o pravilnom načinu odvojenog prikupljanja korisnih sastavnica otpada. Uz to, cilj je i promijeniti navike stanovnika spram otpada, ukazati na važnost brige o zaštiti prirode i okoliša te stvoriti osjećaja uzajamne povezanosti između tvrtke Ivakop d.o.o. i njenih korisnika kako bi aktivnosti na području gospodarenja otpadom u budućnosti naišle na odobravanje i potporu među dionicima. Glavni i prateći ciljevi uključivali su niz aktivnosti na edukacijskoj i informativnoj razini.

Glavne aktivnosti:
Aktivnosti na području povezivanja tvrtke Ivakop d.o.o. s korisnicima i zajednicom uključuju projekt Zamijeni za igru, čiji cilj je poticanje korisnika na ponovnu upotrebu starih predmeta kroz zamjenu starih igara i igračaka. Okosnica projekta je Burza igračaka koja se održava u sklopu Festivala igračaka.  U knjižnice i vrtiće na području na kojem Ivakop vrši uslugu postavljeni su drveni pultovi na kojima korisnici mogu zamijeniti  ili donirate igračke i igre koje ne koriste.
Također, izrađeni su i informativni materijali (kalendar odvoza otpada, vodič za pravilno odvajanje otpada, vodič o pravilnom razvrstavanju otpada, učinci odvojeno sakupljenog otpada), proveden je natječaj za izbor eko slogana tvrtke te se sudjelovalo u radijskim emisijama na temu gospodarenja otpadom. U suradnji sa srednjom školom surađuje se na projektu izrade koševa za smeće. Donirana je kompletna komunalna oprema za osnovne škole te donirana kanta za odvojeno prikupljanje Centru za socijalnu skrb. Korisnicima se kontinuirano besplatno dodjeljuju komposteri kako bi ih se potaknulo na korištenje biootpada koji se stvara u kućanstvu. U tu svrhu izrađen je vodič o kompostiranju, snimljen kratki edukativni film te su održane edukativne radionice o kompostiranju.
Rezultati i edukacijski efekti:
U protekle tri godine zamijećeno je kontinuirano opadanje količina miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagalište te povećanje prikupljenih korisnih sastavnica otpada. Uspostavljen je sustav edukacije učenika u osnovnim školama. Izrađene su drvene police koje će služiti kao mjesto za zamjenu igračaka, kao nastavak projekta Zamijeni za igru

Kroz edukaciju u osnovnim školama obuhvaćeno je otprilike 1400 djece. Korisnicima usluge odvoza otpada dosada je podijeljeno 700 kompostera, a u 2017. godini planira se podijeliti još 1000 komada. Rezultati postignuti na Burzi igračaka u 2017. pokazuju zainteresiranost stanovnika za model ponovne upotrebe starih predmeta.