Dani ambalaže

Institut za ambalažu i tiskarstvo

Tectus

HR EN

12. 6. 2018.
Hotel Sheraton Zagreb

Kategorija: AMBALAŽA HRVATSKOG PROIZVODA/SERIJE – VINO

Serija: Éclat
Vlasnik serije: Vinolog d.o.o., Zagreb
Dizajn: Martina Tomić, Vinolog d.o.o., Zagreb
Proizvođač etikete: Sato d.o.o., Zabok

Kategorija: AMBALAŽA HRVATSKOG PROIZVODA/SERIJE - OTOČNI PROIZVOD, OPG I MALI PROIZVOĐAČI

Proizvod: Kutijica za Paški sir
Vlasnik proizvoda: Paška sirana d.d., Pag
Dizajn: Indira Filipović, Grafokor d.o.o., Zagreb
Proizvođač ambalaže: Grafokor d.o.o., Zagreb

Kategorija: AMBALAŽA HRVASKOG PROIZVODA/SERIJE – ZANATSKO (CRAFT) PIVO

Serija: 5th Element craft beer
Vlasnik serije: Piovovara Daruvar d.o.o., Zagreb
Dizajn: Jelena Šimić, Pakeraj o.d., BiH
Proizvođač etikete: Birotehnik d.o.o., Oroslavje

Kategorija: PRIGODNA, PREMIUM I LIMITIRANA IZDANJA AMBALAŽE

Serija: BITE ART umjetničke poslastice

Dizajn: Izvorka Jurić
Vlasnik serije: BITE ART d.o.o., Zagreb
Proizvođači ambalaže: Lana Karlovačka tiskara d.d., Karlovac; Printera Grupa d.o.o., Sv. Nedjelja; Grafokor d.o.o., Zagreb; Intermax d.o.o., Zagreb

Kategorija: CROPAK PO OCJENI POTROŠAČA

Proizvod: Kutijica za Paški sir
Vlasnik proizvoda: Paška sirana d.d., Pag
Dizajn: Indira Filipović, Grafokor d.o.o., Zagreb
Proizvođač ambalaže: Grafokor d.o.o., Zagreb
Serija: Mikado mliječna čokolada kikiriki-karamela
Vlasnik serije: Zvečevo d.d., Požega
Dizajn: Mario Fabekovec, SM Studio marketing d.o.o., Zagreb
Proizvođač ambalaže: Grafičar d.d., Ludbreg