Dani ambalaže

Institut za ambalažu i tiskarstvo

Tectus

HR EN

12. 6. 2018.
Hotel Sheraton Zagreb

Dobitnici REGPAK 2017

Serija: 360 ♥ - kolekcija ambalaže za med

Vlasnik proizvoda: Aki d.o.o., Slovenija
Dizajn: Aki d.o.o., Slovenija

Proizvođač ambalaže: Aki d.o.o., Slovenija

Proizvod: Piquentum Sv. Vital 2014

Vlasnik proizvoda: Vinski podrum Buzet d.o.o., Hrvatska
Dizajn: Studio Sonda d.o.o., Hrvatska

Proizvođač etikete: Etikgraf d.o.o., Hrvatska