Dani ambalaže

Institut za ambalažu i tiskarstvo

Tectus

HR EN

12. 6. 2018.
Hotel Sheraton Zagreb

Dobitnici REGPAK 2018

Proizvod: Quinta Essentia pjenušac Zure

Vlasnik proizvoda: Obrt Zure, Lumbarda
Dizajn: Tonka Lujanac, Lumbarda
Proizvođač etikete: Etikgraf d.o.o., Sveti Petar u Šumi

Serija: Madres

Vlasnik serije: Konkam Jožef Drešar s.p., Krka, Ivančna Gorica
Dizajn: Nadja Ocepek, Jernej Stritar, Pikto, biro za komuniciranje d.o.o., Ljubljana
Proizvođači ambalaže: Aki Izlake d.o.o, Polzela; R-Tisk d.o.o., Ljubljana